• 1
  • 2

مناقصات

از کلیه اشخاص حقوقی دارای صلاحیت که تمایل به شرکت در مناقصه مزبور را دارند دعوت به عمل می آید اسناد ارزیابی کیفی مربوط به ساخت دو واحد کوره دوار پخت آهک و دولومیت (Rotary-kiln) را از طریق لینک زیر دریافت نمایند .

دانلود فایل آگهی  

 

دانلود فایل ارزیابی کیفی