• 1
  • 2

مناقصات

باسمه تعالی

آگهی مناقصه

موضوع : احداث کوره های پخت آهک کلسینه

شرکت فولاد سنگ مبارکه اصفهان واقع در کیلومتر 25 جاده مبارکه - بروجن در نظر دارد تعداد دو کوره پخت آهک کلسینه با دانه بندی سنگ آهک  25-5 میلی متر به ظرفیت هرکدام 120 تن را بصورت B.O.T به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا شرکت هایی که در این حوزه فعالیت دارند پیشنهادات خود را تا تاریخ 1396/12/12 به آدرس شرکت ارسال نمایند .

دفتر تهران : بلوار فرحزادی ، میدان کتب ، خیابان کوهستان ، کوچه گل آذین ، پلاک 2 ،طبقه دوم ، کدپستی 1981119931

شماره تماس : 02122382045

کارخانه : اصفهان ، کیلومتر 25 جاده مبارکه بروجن ، مجتمع حوض ماهی ، شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان کد پستی 8498173471

شماره تماس : 4-03152682350

 

شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه اصفهان