• 1
  • 2

فرم استخدام

درهنگام تکمیل فرم دقت نمایید که پر کردن فیلد های ستاره دار الزامی می باشد .
مشخصات فردی
نام(*)
لطفا نام خود را به طور صحیح وارد کنید

نام خانوادگی(*)
لطفا نام خانوادگی خود را به طور صحیح وارد کنید

نام پدر(*)
لطفا نام پدر را وارد کنید

شماره ملی(*)
لطفا شماره ملی خود را وارد نمایید

محل تولد(*)
لطفا فیلد محل تولد را تکمیل نمایید

تاریخ تولد(*)
/ / لطفا تاریخ تولد خود را مشخص نمایید.

جنسیت(*)
لطفا جنسیت خود را انتخاب نمایید

وضعیت تاهل(*)
لطفا وضعیت تاهل را مشخص نمایید

وضعیت نظام وظیفه ( آقایان)
ورودی نامعتبر

دین(*)
لطفا فیلد دین را تکمیل نمایید

مذهب(*)
لطفا فیلد مذهب را تکمیل نمایید

شماره بیمه تامین اجتماعی (در صورت اخذ)
Invalid Input

نشانی محل سکونت(*)
لطفا محل سکونت خود را وارد نمایید

کد پستی محل سکونت(*)
لطفا کد پستی محل سکونت خود را وارد نمایید

تلفن محل سکونت(*)
تلفن محل سکونت خود را وارد نمایید

شماره همراه(*)
لطفا شماره همراه خود را وارد نمایید

پست الکترونیک(*)
لطفا ایمیل خود را به طور صحیح وارد نمایید

نام موسسه یا دانشگاه:
قسمت مدارک تحصیلی را تکمیل نمایید

تاریخ پایان
Invalid Input

رشته تحصیلی
Invalid Input

مدرک اخذ شده
Invalid Input

سایر اطلاعات ( مهارتها):
Invalid Input

سوابق کار ( از وضع اخیر به قبل شروع نمایید):
نام شرکت یا موسسه
Invalid Input

از تاریخ :
Invalid Input

لغایت تاریخ
Invalid Input

نوع شغل شما
Invalid Input

علت قطع همکاری
Invalid Input

نشانی
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

مشخصات معرف:
نام و نام خانوادگی :
Invalid Input

محل کار
Invalid Input

سمت:
Invalid Input

شماره تماس
Invalid Input

سایر توضیحاتی که اعلام آن را ضروری می دانید:
Invalid Input

بارگزاری فایل رزومه:
لطفا فایل رزومه خود را آپلود کنید.

کد زیر را وارد کنید:(*)
کد زیر را وارد کنید:
Refreshلطفا کد موردنظر را به طور صحیح وارد کنید.

کلیه اطلاعات ارائه شده مورد تایید اینجانب بوده و پر کردن این پرسش نامه برای موسسه تعهدی جهت استخدام ایجاد نمیکند(*)
لطفا گزینه مورد نظر را انتخاب کنید