• 1
  • 2

 نام و نام خانوادگی سمت
WhatsApp Image 2019 08 06 at 23.37.321 آقای   مهرداد فقیهیان  مدیر عامل
 Saeidbakhsh  آقای احمد سعید بخش  رئیس هیئت مدیره
 

 

 آقای مهدی ابراهیم خانی

 

 

نائب رئیس هیأت مدیره