• 1
  • 2

 نام و نام خانوادگی سمت
WhatsApp Image 2019 08 06 at 23.37.321  آقای مهرداد فقیهیان  مدیر عامل
 

 

کامران صنعتی

 

مدیر بهره برداری
img152 آقای قاسم خلیلی رئیس منابع انسانی
ali sajadi آقای سید علی سجادی رئیس مالی
 مجتبی جعفریان  آقای مجتبی جعفریان  رئیس خردایش و دانه بندی
 

 

 آقای علی فرامرزی

 

رئیس خرید
 img137  آقای عباس جعفری رئیس روابط عمومی و رئیس فروش
 

 

 آقای محمد کریم افشاری

 

 رئیس استخراج و معدن
075 ابراهيم باقري آقای ابراهیم باقری رئیس فنی و تعمیرات
 

 

آقای غلامرضا طاهری

 

رئیس توسعه و تکنولوژی
 img0290  آقای مجید فرحاندوست رئیس آهک سازی